Funny Fellows

Funny Fellows

Funny Fellows

OLD TIME MUSIC nie je jednoliaty hudobný štýl v zmysle historického členenia európskej hudby. Možno preto, že ho tvoria takmer všetky národné hudobné prvky. Vysťahovalecké vlny do Ameriky trvali niekoľko desaťročí. Prichádzali sem rôzne vyspelé národy a ich kultúrny svet sa líšil už v samotnej domovine — Európe.

Korením bola africká a ázijská kultúra, no nesmieme zabúdať ani na domácich Indiánov. V tomto „mišmaši“, ktorý od osídľovania Amerika zažíva, vznikajú rôzne kultúrne smery, majúce spoločnú vlastnosť — vlastne jav — existenciu národných prvkov spoločne v spontánnych - ľudových kompozíciách.

Hudobníci spolu vytvárajú rôzne zoskupenia pri zábavných príležitostiach a bežným javom je, že s francúzskym akordeonistom hrá írsky huslista alebo černoch na banjo, či gitaru. Podľa rozhodujúceho vplyvu v jednotlivých oblastiach kontinentu vzniká množstvo navzájom príbuzných hudobných prúdov. Názov old time je vlastne „len“ názov pre celé dlhé obdobie, až po vykryštalizovanie dvoch hlavných smerov hudobnej kultúry v Amerike — country a hot dance respektíve jazzu. Old time to je ranné blues, hillbili, minstrelská hudba kočovných kabaretov, gospel, spirituál, ragtime. 

Dúfam, že old time bude pre Vás podnetná, zábavná hudba, ktorá vyvolá na Vašej tvári radosť a úsmev.

přejít na oficiální stránky

Video