Vernisáž výstavy fotografií Ivana Köhlera: 17.7. v 19:30 na Jezuitské koleji v Uherském Hradišti Pátek 10. 7. 2020

IVAN KELLY KÖHLER

se narodil 13. července 1944 v Topolčanech, mládí prožil v Žilině. Studia na vysokých školách v Nitře a Brně nedokončil. V Nitře na „hnojárně“ hrával na trubku a založil i vlastní kapelu, ale brzy zjistil, že je lepším posluchačem než hráčem.  A později ho zase víc než přednášky z hudební vědy na Univerzitě J. E. Purkyně zaměstnávala  příprava komponovaných pořadů o jazzu pro Divadlo hudby v klubu ORNIS.

V letech 1967-1969 působil jako dokumentarista sbírkových fondů Vlastivědného muzea v České Lípě a, inspirován dílem Josefa Sudka, začal komponovat svá první zátiší, akty a portréty.

Plánovaná studia na Folkwacangschule v Essenu zmařila tehdejší politická situace v ČSSR a kvůli opožděnému návratu z německého Mnichova (prý si nemohl nechat ujít koncert Ray Charlese) jej z muzea vyhodili.

Počátkem 70. let přichází na Slovensko do městečka Rajec a pro Povážské muzeum v Žilině začíná fotit fašankové zvyky, ke kterým zanedlouho přidává téma strašáků strážců polí. Obojí se stalo na dlouhou dobu objevnou, intenzivní a neoddělitelnou součástí jeho tvorby. Přirozená dravost a veselost zbytků vesnické pohanské magie a její výtvarná, divadelní a hudební kreativita je skvělou uměleckou i lidskou paralelou ke spontaneitě a emocionalitě jazzových produkcí. V rámci fašanku je vnímavým pozorovatelem a zaujatým účastníkem, v rámci jazzu oduševnělým posluchačem a neúnavným organizátorem koncertů a festivalů.

Se stoletím se loučí tragikomicky, když jeho fotografický archiv v centru Žiliny krutě poznamená kolabující městská kanalizace. Experimentátor Kelly však nevábné stopy splašků povyšuje na výtvarno a tvoří své originální „hovnografie“ ucelené v roce 2002 v abstraktním cyklu Alchýmia Exkrementografie. In memoriam Vladimíra Boudníka a Bohumila Hrabala...?

Kombinované cykly Spálené krídla mladosti (2006) a Capriccios Selinan (2008) posouvají jeho tvorbu do  nových překvapivých poloh, Artefact Erotic (2004), Pruhovaný labyrint (2008) a Amerika na vlastnej koži (2015) jsou pravou esencí člověka a umělce Ivana Kellyho Köhlera, milovníka improvizace, absurdity, chaosu, křivek krásných těl, linií op artu a barevnosti jazzu.


Deta Vaculíková 2020Jazz mi pomohl ke krásným zážitkům. Jazz je magie komunikace, která uchvátí každého, kdo ji začne vnímat… neumím si představit, že bych dokázal bez hudby žít. Je jako světlo ve mně, které nikdy nevyhasne.

Ivan Köhler


Jsem v tvořivém opojení. Když se na to zpětně podívám, tak pro mě byla korona něčím skvělým. Chystám knižní vydání pamětí, přestavěl jsem celý ateliér a otevřu New Kelly Tetro Art.

Ivan Köhler